Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Phân tích hoạt động Marketing đối với nhóm sản phẩm Micadis trên thị trường Hà nội (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thu Hương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 65
Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Dược Việt Nam (23-11-2012)
Author: Ngô Thị Liên
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 47
Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện Gia Lâm và Thanh Trì - Hà Nội trong lộ trình thực hiện GPP " Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc" của Bộ Y tế (23-11-2012)
Author: Trương Thị Thư Hường
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 47