Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Khảo sát và nhận dạng chính sách sản phẩm trong hệ thống chiến lược marketing mix một số thuốc tim mạch trên địa bàn Hà Nội (23-11-2012)
Author: Lê Thu Thảo
View Times: 1
Count Favourite: 0
Publisher: ĐH DHN
Year publisher: 2012
pages: 76
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÂY DẦU GIUN TẠI VIỆT NAM (12-11-2012)
Author: Nguyễn Thị Nga
View Times: 2
Count Favourite: 0
Year publisher: 2012
Nghiên cứu bào chế pellet omeprazol bao tan ở ruột (06-11-2012)
Author: Trịnh Huy Công 1
Publisher: H.
Year publisher: 2012