Thư viện Đại học Dược Hà Nội mượn sách về nhà - Thủ tục mượn trả - Chi tiết câu hỏi - Thư viện Đại học Dược
Chi tiết câu hỏi
 • mượn sách về nhà

  Em muốn mượn sách về nhà, cô hướng dẫn thủ tục cho em nhé.

  Gửi bởi: Nguyễn Hải Hà Ngày gửi: 10-01-2013

 • Trả lời

 • mượn sách

  Sách chỉ đọc tại kho mở thôi em ah, không được mượn về nhà.

  Gửi bởi: Băng Tâm Ngày gửi: 01-01-2013