Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo thay đổi thời gian làm việc tại Thư viện (02-11-2017)

Căn cứ vào Thông báo số 584/DHN-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thực hiện quy định thời gian làm việc, Thư viện xin thông báo tới quý bạn đọc lịch làm việc theo giờ hành chính như sau:

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2017 dành cho sinh viên năm cuối (01-05-2017)

THÔNG BÁO v/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa ...

Giới thiệu đường link tới hệ thống Thư viện ảo trên website Đại học Y Hà Nội (23-03-2017)

Thư viện xin giới thiệu với bạn đọc đường linhk tới hệ thống Thư viện ảo đang đặt trên website của Trường Đại học Y Hà Nội
Các tin đã đưa ngày: