Thư viện Đại học Dược Hà Nội Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng - Thắc mắc mượn sách - Chi tiết câu hỏi - Thư viện Đại học Dược
Chi tiết câu hỏi
  • Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng

    Chào thư viện, em là Kim hiện đang học tập tại trường Kỹ thuật Y Dược ĐN. Em có nhu cầu đặt sách "Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (Sách dùng cho đào tạo dược sĩ và chuyên khoa)" - Tập 1 (KM13001060-1) - Tập 2 (KM13001060-2) - Tập 3 (KM13001060-4) Vậy thư viện cho em hỏi bên mình có sách này không và nếu em muốn đặt thì xin thư viện hướng dẫn cho em quy trình để đặt được sách ạ. Em xin cảm ơn.

    Gửi bởi: Trương Ngọc Kim Ngày gửi: 20-07-2020

  • Trả lời

  • Không có bản ghi.