Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Video Clip
Lịch phòng đọc

Thời gian mở của Phòng đọc: 7h 30' đến 17 h30' các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2016 dành cho sinh viên năm cuối

THÔNG BÁO v/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa t...

Thông báo về việc truy cập cổng thông tin HINARI trên website thư viện đại học Dược Hà Nội

Hiện nay cổng thông tin Hinari của WHO đã được kết nối thông qua liên kết trên trang thuvien.hup.edu.vn Bạn đọc thực hiện các bước: - Vào trang web của thư viện trường Đại học Dược Hà Nội thuvien.hu...

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2015 dành cho sinh viên năm cuối

THÔNG BÁO V/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện - Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào tr...