Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Video Clip
Lịch phòng đọc

Thời gian mở của Phòng đọc: 7h 30' đến 17 h30' các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2015 dành cho sinh viên năm cuối

THÔNG BÁO V/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện - Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào tr...

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2014 dành cho sinh viên năm cuối

THÔNG BÁO V/v nộp Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối 1) Sinh viên nhận Phiếu nhập tin tại Phòng đọc Thư viện hoặc in từ file đính kèm “phieunhaptin2014.doc” 2) Sinh viên nộp đầy đủ...

Thông báo về việc thay đổi mật khẩu truy cập Cơ sở dữ liệu số của Thư viện

Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo: Sinh viên, học viên muốn truy cập vào Cơ sở dữ liệu số của Thư viện thì phải đổi mật khẩu mới. Thực hiện đổi mật khẩu mới trên trang web http://www.thuv...