Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Video Clip
Lịch phòng đọc

Thời gian mở của Phòng đọc: - Sáng: 8h00' - 12h00' - Chiều: 13h00' - 17h00 (các ngày từ thứ hai đến thứ sáu) Nghỉ: thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp năm 2024 dành cho sinh viên năm cuối

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD ...

Quy định Sử dụng Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội

Quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2023 dành cho sinh viên năm cuối

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD ...