Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Video Clip
Lịch phòng đọc

Thời gian mở của Phòng đọc: - Sáng: 8h00' - 12h00' - Chiều: 13h00' - 17h00 (các ngày từ thứ hai đến thứ sáu) Nghỉ: thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Thông báo Lịch bán sách tại kho Giáo trình

- Thời gian: Sáng: thứ hai, thứ tư - Chiều: thứ năm

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2019 dành cho sinh viên năm cuối

- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

Thông báo v/v đồng bộ tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp

Thực hiện chủ trương về việc sử dụng một tài khoản để đăng nhập cho tất cả các ứng dụng trên Internet của Trường. Nhà trường đã chỉ đạo Phòng CNTT phối hợp với Thư viện và đối tác phát triển phần mềm ...