Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Nguồn tin điện tử

18-12-2012

Tạp chí điện tử

* Tiếng Việt

 

 

Tạp chí Cây thuốc quý

- Tạp chí dược học

Tạp chí Chính sách y tế

Tạp chí Dân số và Phát triển 

Tạp chí Tia sáng

- Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh

- Tạp chí Y học thực hành

Tạp chí Y tế công cộng

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL)

 

* Tiếng Anh

ProQuest

BioMed Central

Highwire Press - Stanford University

PubMed

PubMed Central

- Free Medical Journals

- North Carolina AHEC Digital Library

 

Sách điện tử
* Tiếng Việt

Giáo trình điện tử - Bộ Y tế

- Giáo trình điện tử - Bộ Giáo dục và Đào tạo

- eBooks cộng đồng

 

 

* Tiếng Anh

National Center for Biotechnology Information (NCBI)

National Library of Medicine Catalog (chọn Links to Full Text trong Limits)

National Academies Press

FreeBooks4Doctors

Hesperian Foundation

- North Carolina AHEC Digital Library

 

Số liệu thống kê (Yêu cầu sử dụng trình duyệt IE)

Niên giám thống kê 2011

- Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011

Cơ sở dữ liệu Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS)

Cơ sở dữ liệu về Phát triển ở Việt Nam (VietInfo)

Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011

Niên giám thống kê 2010

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009: kết quả toàn bộ

Điều tra quốc gia Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY) 2003

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008

Niên giám thống kê Việt Nam 2008

Niên giám thống kê tóm tắt (Việt Nam) 2009

 

 

Tài liệu điện tử khác

North Carolina AHEC Digital Library

Popline

One Source (bao gồm cả Popline)

WHO Library Database

Publications of WHO Regional Office for the Western Pacific

WHO Reproductive Health Library

Thư viện Sức khỏe sinh sản của Tổ chức Y tế thế giới số 12

Essential Health Links

HIV/AIDS Gateway

Malaria Gateway

Reproductive Health Gateway​

- HanariCác tin đã đưa ngày: