Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại bệnh viên Đa Khoa huyện Lương Tài Bắc Ninh (06-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Văn Thọ
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2011
Xác định đặc điểm và các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chon thuốc trong điều trị THA. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc bao gồm các phác đồ điều trị và các nhóm thuốc được sử dụng