Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Khảo sát thực trạng sử dụng hóa chất trong điều trị ung thư phổi tại bệnh viện Hữu Nghị (26-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nhâm
Số lượt xem: 58
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 46
Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Nông Nghiệp giai đoạn 2009 - 2011 (26-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương
Số lượt xem: 29
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 44
Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện BạchMai (26-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đoan Trang
Số lượt xem: 15
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 56
Khảo sát chất lượng dịch vụ dược tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (23-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Đức Anh
Số lượt xem: 20
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 47
Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện trường đại học Y dược Huế năm 2011 (23-11-2012)
Tác giả: Phạm Thị Thùy Dung
Số lượt xem: 77
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 57