Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Khảo sát thực trạng sử dụng colistin tại bệnh viện BạchMai (26-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đoan Trang
Số lượt xem: 15
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 56
Khảo sát đặc điểm bệnh nhân nội trú được chỉ định colistin và đặc điểm sử dụng colistin trên các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai