Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo về việc thay đổi mật khẩu truy cập Cơ sở dữ liệu số của Thư viện

30-12-2013

Thư viện  Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo: Sinh viên, học viên muốn truy cập vào Cơ sở dữ liệu số của Thư viện thì phải đổi mật khẩu mới. Thực hiện đổi mật khẩu mới trên trang web http://www.thuvien.hup.edu.vn, vào mục " Cơ sở dữ liệu số", nhấn chuột vào mục " Hướng dẫn".
Chú ý:  Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp lần đầu là mã số trên thẻ sinh viên, học viên.Các tin đã đưa ngày: