Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v đồng bộ tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp

17-07-2018

THÔNG BÁO

Về việc đồng bộ tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp

 

Thực hiện chủ trương về việc sử dụng một tài khoản để đăng nhập cho tất cả các ứng dụng trên Internet của Trường. Nhà trường đã chỉ đạo Phòng CNTT phối hợp với Thư viện và đối tác phát triển phần mềm thực hiện việc đồng bộ hóa tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp cho CCVC-NLĐ-HV-SV. Từ ngày 18/7/2018 việc đồng bộ đã được kích hoạt, để truy cập đến thư viện số người sử dụng đăng nhập thông qua tài khoản đã dùng để đăng nhập đến email (tài khoản đã được cấp trên ứng dụng thư viện số không được sử dụng nữa).

Trong quá trình đồng bộ nếu có vướng mắc xin liên hệ đến Thư viện hoặc Phòng CNTT để được trợ giúp.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: