Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện C tỉnh Thái nguyên năm 2011 (22-11-2012)
Tác giả: Hoàng Thị Minh Thu
Nhà xuất bản: ĐH DHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 50
Phân tích một số hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện C tỉnh Thái nguyên năm 2011 bao gồm: Lựa chọn thuốc, mua sắm thuốc, cấp phát thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc. Từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứ