Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Nghiên cứu đánh giá độ ổn định của chế phẩm Liposom Doxorubicin (27-11-2012)
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Số lượt xem: 27
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 51
Đánh giá độ ổn định của chế phẩm liposom doxorubicin. Đánh giá khả năng giải phóng invitro của doxorubicin trong môi trường đệm phosphat