Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2014 dành cho sinh viên năm cuối

15-05-2014

THÔNG BÁO

V/v nộp Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối

 

1) Sinh viên nhận Phiếu nhập tin tại Phòng đọc Thư viện hoặc in từ file đính kèm “phieunhaptin2014.doc”

2) Sinh viên nộp đầy đủ Phiếu nhập tin kèm theo 1 bản khoá luận đã bổ sung, chỉnh sửhoàn chỉnh sau khi bảo vệ + 1 đĩa CD lưu khoá luận

* Toàn bộ nội dung khóa luận lưu trong 1 file định dạng word hoặc pdf

* Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ (theo mẫu tham khảo ở file đính kèm)

 

a. Thời hạn nộp: Từ ngày 9 đến 13/ 06 / 2014

b. Địa điểm nộp: Phòng nghiệp vụ Thư viện ĐH Dược HN (1 A Thọ Lão)


Thư viện Trường Đại học Dược HN

Thư viện Trường ĐH Dược HN


Các tin đã đưa ngày: