Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2019 dành cho sinh viên năm cuối

27-05-2019

THÔNG BÁO

V/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện

         

- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện:

          + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

          + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1file word hoặc PDF giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy). Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ (theo mẫu đính kèm)

- Thời hạn nộp: từ 10/06 – 14/06/2019

- Địa điểm: Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội

                        1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: