Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Nghiên cứu hệ phân tán rắn Itraconazol bằng phương pháp phun sấy (21-02-2013)
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Lý
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 39
Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam thuốc của/ Bộ y tế.- tr1-3, - (01-02-2013)
Tác giả: BYT
Năm xuất bản: 2013
Định lượng aspirin bằng phương pháp trung hòa và thủy phân (28-01-2013)
Tác giả: Trần Phúc Nguyên
Năm xuất bản: 2013
Đánh giá sử dụng kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3 + 4 tại bệnh viện Hữu nghị / KL2586 (25-01-2013)
Tác giả: Đồng Thị Xuân Phương
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 48
Về thuốc uống "ống Calci-B12"/ Hoàng Quang Đức.- tr24-26, (18-01-2013)
Tác giả: Hoàng Quang Đức
Năm xuất bản: 2013