Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Đánh giá sử dụng kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3 + 4 tại bệnh viện Hữu nghị / KL2586 (25-01-2013)
Tác giả: Đồng Thị Xuân Phương
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 48
Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3 +4 trên các bệnh nhân tại bệnh viện Hữu nghị.Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3,4 tại bệnh viện Hũu Nghị dựa trên bộ tiêu chuẩn xây dựng theo quy trình MUE