Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc của bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2011 (10-05-2013)
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 65
Phân tích hoạt động cung ứng thuốc của bệnh viện Nhi Thanh hóa năm 2011 theo 4 nội dung: lựa chọn, mua sắm, cấp phát và quản lý sử dụng thuốc