Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc và việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện E và Bạch mai trong quý I năm 2009 (04-04-2013)
Tác giả: Lê Thùy Trang
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 69
Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quy chế kê đơn tại 2 bệnh viện.Khảo sát thực trạng kê đơn tại 2 bệnh viện trong quý I /2009. Đánh giá việc thực hiện Quy chế kê đơn tại 2 bệnh viện trong tháng 4/2009