Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Nghiên cứu hệ phân tán rắn Itraconazol bằng phương pháp phun sấy (21-02-2013)
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Lý
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 39
1. Chế tạo hệ phân tán rắn của itraconazol bằng phương pháp phun sấy với các chất mang khác nhau