Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Ultrasonic transducers- Materials and design for sensors, actuators and medical applications (18-11-2013)
Tác giả: Kentaro Nakamura
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Woodhead Publishing Limited
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 739
Abdominal Organ Retrieval and Transplantation Bench Surgery by Gabriel C. Oniscu 2013 by John Wiley & Sons (18-11-2013)
Tác giả: Gabriel C. Oniscu
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 194
ABC of Sleep Medicinep by Paul Reading 2013 by John Wiley & Sons (18-11-2013)
Tác giả: Paul Reading
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 73
Multivariate Analysis in Management, Engineering and the Sciences (18-11-2013)
Tác giả: Leandro Valim de Freitas, Ana Paula Barbosa Rodrigues de Freitas
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: InTech
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 257
ABC of Medically Unexplained Symptoms - Christopher Burton 2013 by John Wiley & Sons Ltd (18-11-2013)
Tác giả: Christopher Burton
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 90