Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Multivariable Analysis A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers, 3rd (18-11-2013)
Tác giả: Mitchell H. Katz
Số lượt xem: 2
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 246
ABC of Ear, Nose and Throat, 6 edition - Harold Ludman 2013 Blackwell Publishing Ltd (18-11-2013)
Tác giả: Harold Ludman
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Blackwell Publishing Ltd
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 169
A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs by Maria Albina Galli © Springer-Verlag Italia 2013 (18-11-2013)
Tác giả: Maria Albina Galli
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Springer-Verlag Italia
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 185
Excel for Chemists: A Comprehensive Guide, 3 edition (18-11-2013)
Tác giả: E. Joseph Billo
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 739
Lactic Acid Bacteria- R & D for Food, Health and Livestock Purposes (18-11-2013)
Tác giả: Marcelino Kongo
Số lượt xem: 1
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: In Tech
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 665