Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes Vol 13 by Ales Iglic © 2011 Elsevier Inc (19-11-2013)
Tác giả: Ales Iglic
Số lượt xem: 0
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Elsevier Inc
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 239
Advances in Mitochondrial Medicine by Roberto Scatena © Springer Science+Business Media B.V. 2012 (19-11-2013)
Tác giả: Roberto Scatena
Số lượt xem: 0
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Springer Science+Business Media
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 459
Advances in Cancer Stem Cell Biology by Roberto Scatena 2012 Springer Science, Business Media (19-11-2013)
Tác giả: Roberto Scatena
Số lượt xem: 0
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Business Media
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 356
Adipose Tissue Biology by Michael E. Symonds © Springer Science+Business Media, LLC 2012 (19-11-2013)
Tác giả: Michael E. Symonds
Số lượt xem: 0
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Springer Science+Business Media
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 420
Accurate Results in the Clinical Laboratory A Guide to Error Detection and Correction by Amitava Dasguptar 2013 Elsevier Inc (19-11-2013)
Tác giả: Amitava Dasguptar
Số lượt xem: 0
Số lượt quan tâm: 0
Nhà xuất bản: Elsevier Inc
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 383