Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Tổng quan về các mô hình nghiên cứu tác dụng chống viêm của thuốc (04-03-2013)
Tác giả: Lê Thị Nga
Số lượt xem: 92
Số lượt quan tâm: 2
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 46
tổng quan các mô hình nghiên cứu tác dụng chống viêm của thuốc, đánh giá các mô hình, bước đầu lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam