Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Phân tích thực trạng nhập khẩu các thuốc kháng khuẩn trong giai đoạn 2006 - 2010 (05-12-2012)
Tác giả: Lê Thị Phương Hoa
Số lượt xem: 3
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 90
Phân tích xu hướng nhập khẩu thuốc kháng sinh giai đoạn 2006 - 2010 theo một số nhóm phân loại. Phân tích sự biến động giá nhập khẩu và giá trúng thầu một số thuốc kháng sinh trong giai đoạn 2006 - 2010