Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 năm 2010 (05-12-2012)
Tác giả: Nguyễn Thanh Mai
Số lượt xem: 34
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 66
Phân tích cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2010. Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc sử dụng tại Khoa dược bệnh viện TƯ quân đội 108