Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2015 dành cho sinh viên năm cuối

12-05-2015

THÔNG BÁO
V/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện
 
- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: 
+ 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.
+ 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1file word hoặc PDF giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy). Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ. Theo mẫu tại file đính kèm
 
- Thời hạn nộp: Từ 8 - 15 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại học Dược HN
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 

Thư viện

Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội


Các tin đã đưa ngày: