Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Thông báo v/v chuyển Thư viện lên địa điểm mới

Từ tháng 7/2021, Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội chuyển từ Khu Nội trú Trường Đại học Dược Hà Nội (1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội) lên nhà T trong khuôn viên Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật