Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp năm 2024 dành cho sinh viên năm cuối (11-06-2024)

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1 file word hoặc pdf giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy).

Quy định Sử dụng Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội (05-04-2024)

Quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2023 dành cho sinh viên năm cuối (01-06-2023)

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1 file word hoặc pdf giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy).
Các tin đã đưa ngày: