Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dãy chất Benzothiazol (16-01-2013)
Tác giả: Phan Thị Phương Dung
Số lượt xem: 30
Số lượt quan tâm: 2
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 140
Tổng hợp được một số dãy chất mới của benzothiazol và khẳng định cấu trúc của chúng. Thử được độc tính của các chất tổng hợp trên một số dòng tế bào ung thư và thử hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm trên một số chủng vi sinh vật