Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội (14-01-2022)

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu bản giấy và bản điện tử tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội

Thông báo v/v chuyển Thư viện lên địa điểm mới (13-08-2021)

Từ tháng 7/2021, Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội chuyển từ Khu Nội trú Trường Đại học Dược Hà Nội (1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội) lên nhà T trong khuôn viên Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2021 dành cho sinh viên năm cuối (09-06-2021)

Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1file word hoặc PDF giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy).
Các tin đã đưa ngày: