Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2020 dành cho sinh viên năm cuối (03-06-2020)

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận

Thông báo v/v lỗi máy chủ (03-06-2020)

Hiện nay CSDL số tại website Thư viện tạm thời không tra cứu được tài liệu do máy chủ đang bị lỗi. Phòng Công nghệ thông tin đang xử lý khắc phục. Bạn đọc vui lòng đến trực tiếp Thư viện để được phục vụ.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2019 dành cho sinh viên năm cuối (27-05-2019)

- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.
Các tin đã đưa ngày: