Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v lỗi máy chủ (03-06-2020)

Hiện nay CSDL số tại website Thư viện tạm thời không tra cứu được tài liệu do máy chủ đang bị lỗi. Phòng Công nghệ thông tin đang xử lý khắc phục. Bạn đọc vui lòng đến trực tiếp Thư viện để được phục vụ.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2019 dành cho sinh viên năm cuối (27-05-2019)

- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

Thông báo v/v đồng bộ tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp (17-07-2018)

Thực hiện chủ trương về việc sử dụng một tài khoản để đăng nhập cho tất cả các ứng dụng trên Internet của Trường. Nhà trường đã chỉ đạo Phòng CNTT phối hợp với Thư viện và đối tác phát triển phần mềm thực hiện việc đồng bộ hóa tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp cho CCVC-NLĐ-HV-SV.
Các tin đã đưa ngày: