Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v đồng bộ tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp (17-07-2018)

Thực hiện chủ trương về việc sử dụng một tài khoản để đăng nhập cho tất cả các ứng dụng trên Internet của Trường. Nhà trường đã chỉ đạo Phòng CNTT phối hợp với Thư viện và đối tác phát triển phần mềm thực hiện việc đồng bộ hóa tài khoản thư viện điện tử và tài khoản đã được cấp cho CCVC-NLĐ-HV-SV.

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2018 dành cho sinh viên năm cuối (08-06-2018)

- Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận.

Thông báo thay đổi thời gian làm việc tại Thư viện (02-11-2017)

Căn cứ vào Thông báo số 584/DHN-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thực hiện quy định thời gian làm việc, Thư viện xin thông báo tới quý bạn đọc lịch làm việc theo giờ hành chính như sau:
Các tin đã đưa ngày: