Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2023 dành cho sinh viên năm cuối (01-06-2023)

- Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1 file word hoặc pdf giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy).

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2022 dành cho sinh viên năm cuối (24-06-2022)

Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội (14-01-2022)

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu bản giấy và bản điện tử tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội
Các tin đã đưa ngày: