Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Các mục tiêu phân tử hiện nay trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư (15-03-2013)
Tác giả: Bùi Thu Quyên
Số lượt xem: 7
Số lượt quan tâm: 2
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 56
Tổng quan về các mô hình nghiên cứu tác dụng chống viêm của thuốc (04-03-2013)
Tác giả: Lê Thị Nga
Số lượt xem: 92
Số lượt quan tâm: 2
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 46
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dãy chất Benzothiazol (16-01-2013)
Tác giả: Phan Thị Phương Dung
Số lượt xem: 30
Số lượt quan tâm: 2
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 140
Nghiên cứu tổng hợp altretamin (hexamethylmelamin) bằng phản ứng đóng vòng , N,N- Dimethylcynami với các tác nhân đóng vòng khác nhau (05-12-2012)
Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh
Số lượt xem: 22
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 41
Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 năm 2010 (05-12-2012)
Tác giả: Nguyễn Thanh Mai
Số lượt xem: 34
Số lượt quan tâm: 1
Nhà xuất bản: ĐHDHN
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 66