Thư viện Đại học Dược Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2015 dành cho sinh viên năm cuối (12-05-2015)

THÔNG BÁO V/v Quy định nộp khóa luận tại Thư viện - Sinh viên bảo vệ khóa luận xong phải nộp cho Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận (nội dung lưu trong 1file word hoặc PDF giống hoàn toàn với cuốn khóa luận bản giấy). Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ. Theo mẫu tại file đính kèm - Thời hạn nộp: Từ 8 - 15 tháng 6 năm 2015 - Địa điểm: Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại học Dược HN 1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp 2014 dành cho sinh viên năm cuối (15-05-2014)

THÔNG BÁO V/v nộp Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối 1) Sinh viên nhận Phiếu nhập tin tại Phòng đọc Thư viện hoặc in từ file đính kèm “phieunhaptin2014.doc” 2) Sinh viên nộp đầy đủ Phiếu nhập tin kèm theo 1 bản khoá luận đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh sau khi bảo vệ + 1 đĩa CD lưu khoá luận * Toàn bộ nội dung khóa luận lưu trong 1 file định dạng word hoặc pdf * Bìa đĩa ghi rõ: Họ tên, Tên đề tài, chuyên ngành KL, năm bảo vệ (theo mẫu tham khảo ở file đính kèm) a. Thời hạn nộp: Từ ngày 9 đến 13/ 06 / 2014 b. Địa điểm nộp: Phòng nghiệp vụ Thư viện ĐH Dược HN (1 A Thọ Lão)

Thông báo về việc thay đổi mật khẩu truy cập Cơ sở dữ liệu số của Thư viện (30-12-2013)

Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo: Sinh viên, học viên muốn truy cập vào Cơ sở dữ liệu số của Thư viện thì phải đổi mật khẩu mới. Thực hiện đổi mật khẩu mới trên trang web http://www.thuvien.hup.edu.vn, vào mục " Cơ sở dữ liệu số", nhấn chuột vào mục " Hướng dẫn". Chú ý: Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp lần đầu là mã số trên thẻ sinh viên, học viên.
Các tin đã đưa ngày: