Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Tổng quan về thực trạng hoạt động dược cộng đồng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới (23-11-2012)
Author: Đỗ Thị Hoa Lý
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 49
Tổng quan hoạt động quản lý bệnh mạn tính. Tổng quan hoạt động bán và tư vấn sử dụng thuốc. Kiến nghị một số giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dược cộng đồng ở nước ta