Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Dược Việt Nam (23-11-2012)
Author: Ngô Thị Liên
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 47
Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Dược Việt Nam. Bộ chỉ số sau khi hoàn thiện sẽ trở thanh một công cụ có ích cho các doanh nghiệp Dược Việt Nam, từ đó giúp họ tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu làm cơ sở hoạch định chiến lược cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả nhất