Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện Gia Lâm và Thanh Trì - Hà Nội trong lộ trình thực hiện GPP " Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc" của Bộ Y tế (23-11-2012)
Author: Trương Thị Thư Hường
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 47
Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc về GPP. Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc về các văn bản quy định thực hiện GPP. Kiến nghị một số giải pháp để đảm bảo công tác triển khai thực hiện GPP theo kịp lộ trình Bộ Y tế ban hành